Aranan Mühendislik Bulundu

Enerji, insanoğlunun yıllardan beri ileri gelen ihtiyaçlarının başında gelir. İnsanoğlunun bugünkü sahip olduğu medeniyetin temel taşlarından biridir. Bu sebeple enerji üretimi ve tüketimi, üzerinde durulması ve strateji geliştirilmesi gereken konuların başındadır. Gelişme yolunda hızlı ilerleyen ve sanayileşen ülkelerin enerji ihtiyaçları da sürekli olarak artmaktadır. Dünyada...

1626 0

Enerji, insanoğlunun yıllardan beri ileri gelen ihtiyaçlarının başında gelir. İnsanoğlunun bugünkü sahip olduğu medeniyetin temel taşlarından biridir. Bu sebeple enerji üretimi ve tüketimi, üzerinde durulması ve strateji geliştirilmesi gereken konuların başındadır. Gelişme yolunda hızlı ilerleyen ve sanayileşen ülkelerin enerji ihtiyaçları da sürekli olarak artmaktadır.

Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde endüstriyel sanayinin gelişmesi, hızlı nüfus artışı, ulaşım, vb. gibi etkenler enerji tüketimini arttırmış ve birincil (fosil) enerji kaynaklarının azalmasına neden olmuştur. Aynı zamanda bu enerji kaynaklarının kullanımı atmosfere CO2, SO2 vb. gazların salınışına ve küresel ısınma gibi çevre sorunlarına neden olmuştur.

Ülkemizde enerji ihtiyacı, nüfus artışına ve sanayideki gelişmelere paralel olarak her geçen gün artmakta ve enerji kaynakları bu ihtiyacı karşılayamamaktadır. Enerji talebinin çoğunu ithalatla karşılayan ülkemizde bu durumun kalkınma ve sanayileşmede bir engel oluşturmaması için enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinilmesi önemli hale gelmiştir.

Tüm bu bilgiler ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemleri konularında Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultusunda hareket edileceği düşünüldüğünde bu alanlarda yapacağı çalışmalarla hem Türk halkını hem de şirketlerini bilinçlendirecek ve yeni projelere imza atacak bir mühendis topluluğuna ihtiyaç duyulmaktadır. Tam da bu noktadaki açığı kapatmak için çözüm aranıldığında tüm oklar gerek aldığı ders içerikleriyle gerekse stajlarıyla çekirdekten yetişerek enerji konusunda uzmanlaşan enerji sistemleri mühendislerini göstermektedir. Sonuç olarak ülkemize hayırlı olması dilekleriyle aranan mühendislik bulundu “Enerji Sistemleri Mühendisliği”

In this article

Join the Conversation