Biyogaz Enerjisinin Önemi

Biyogaz Enerjisinin Önemi Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığından dolayı temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal...

9047 0

Biyogaz Enerjisinin Önemi

Biyogaz terimi temel olarak organik atıklardan kullanılabilir gaz üretilmesini ifade eder. Diğer bir ifade ile Oksijensiz ortamda organik maddenin karbondioksit ve metan gazına dönüştürülmesidir. Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığından dolayı temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Kullanılan hayvansal gübrelerin biyogaza dönüşüm sırasında daha yararlı hale geçmesi sebebiyle Dünyada temel materyal olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tavuk gübrelerinden de oldukça verimli biyogaz üretimi sağlanmaktadır. Tavuk gübresinin kullanımı tarım için önemlidir çünkü bu gübre topraklarda verim amaçlı kullanılamaz. Topraklarda tuzluluğa sebep olur. Kullanılamayan bu gübre biyogaza dönüştürüldüğünde yarayışlı bir hal almış olur. Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli şekillerde tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yapılmaktadırlar.

Biyogaz’da kullanılan ham maddeler genellikle şunlardır;

  • hayvansal atık olarak hayvancılık ile elde edilen atıklar,
  • hayvan gübreleri,
  • bitkisel atık olarak yemek artıkları,
  • bitkiler,
  • endüstriyel atık olarak ise her türlü çöp denilecek atıklar.

16271

Günümüz şartlarında yenilenebilir enerji çok önemli bir şey çünkü yenilenebilir enerji hem doğaya hem de cebimize büyük katkı sağlıyor. Bir önceki yazılarımda güneş, rüzgar ve hidroelektrik santrallerinin ülkemizdeki önemlerini anlatmıştım. Biyogaz enerjisi ise bu saydıklarım kadar önemli bir enerji kaynağı. Ayrıca ülkemizde tarım ve hayvancılık çok sayıda çalışanı olan bir meslek. Köylülerimiz ve bu işle uğraşan fabrikalarımız atıklarını neden tarlalara, bahçelere dökmek yerine biyogaz santrallerine götürmesin. Bu enerjiyi yaygınlaştırmamızla beraber hem çevreye hem çiftçilerimize çok büyük faydamız olur. Ben enerji sektöründeki firmaları bu enerji kaynağını ülkemizde yaygınlaştırmaya davet ediyorum. Ayrıca biyogaz enerjisi ile vatandaşlarımız rahatsızlık duydukları atık kokularından da belediyelerimiz ve şehirlerimiz kurtulmuş olur. Herhangi bir bölgeye gidip küçük bir inceleme yaparsanız ordaki yerel halkın çoğu tarımla ve hayvancılıkla uğraşmakta ve atıklarını belediyenin onlara göstermiş olduğu atık toplama merkezine götürmektedirler. Belediye bu atıkları separe ederek katı ve sıvı forma çevirir. Sonrasında bu atıkları güvenli bir şekilde gübre yaparak atıkları kontrol eder. Peki neden vatandaşlarımız atıkları gübre olarak kullanmak yerine temiz ve yenilenebilir bir enerji olarak kullanmasın? Halkımızın ve Köylülerimizinde bu konuda bilinçlenip bu tür temiz, yenilenebilir, doğaya uyumlu enerji kaynaklarımızı destekleyip onlarında yatırımcılara destek vermesi gerekmektedir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi / Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

In this article

Join the Conversation