Rüzgar Enerjisi (RES)

İrfan Didinir / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Her geçen gün tükenen ve maliyeti artan fosil yakıtlar, alternatif enerji sistemlerinin bulunması, mevcut enerji sistemlerinin verimli hale getirilmesi ve üretilen enerjinin etkin kullanılması gibi konuları ön plana çıkarmakta ve ciddi yatırımlara sebebiyet vermektedir....

2256 0

İrfan Didinir / Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi

Her geçen gün tükenen ve maliyeti artan fosil yakıtlar, alternatif enerji sistemlerinin bulunması, mevcut enerji sistemlerinin verimli hale getirilmesi ve üretilen enerjinin etkin kullanılması gibi konuları ön plana çıkarmakta ve ciddi yatırımlara sebebiyet vermektedir. Bu yatırımlarda her geçen gün artan bir Enerji Sistemleri mühendisi ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Enerji Sistemleri Mühendisliğini tercih etmemin nedeni, bu mesleğin günümüzün ve geleceğin meslekleri arasında yer aldığını bilmemdir. Enerji Sistemleri Mühendisliğini seçmemdeki ikinci etken ise kendiside enerji sektöründe bulunan amcam Güçlü Didinir’dir. Günümüz dünyasında enerji konusu bütün ülkelerin kalkınma planlarında ilk sırada yer almaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bu denli önemli bir konunun teknolojik, hukuksal, ekonomik, sosyal ve teknik süreçlerini yönetecek bu konuda uzmanlaşmış insanlara ihtiyaç gelecek yıllarda daha da artacaktır.

Rüzgar Enerjisi (RES)

Rüzgar enerjisi rüzgarı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket (kinetik) enerjidir. Bu enerjinin bir bölümü yararlı olan mekanik ve elektrik enerjisine dönüştürülebilir.
Rüzgarın gücünden yararlanılmaya başlanması çok önceki dönemlere dayanır. Rüzgar gücünden ilk yararlanma şekli olarak yelkenli gemiler ve yel değirmenleri gösterilebilir. Daha sonra tahıl öğütme, su pompalama, ağaç kesme işleri için de rüzgar gücünden yararlanılmıştır. Günümüzde daha çok elektrik üretmek amacıyla kullanılmaktadır.
Rüzgârdan enerji elde edilmesi sırasında ise bu zararlı gazların hiçbiri atmosfere salınmaz, dolayısıyla rüzgar enerjisi temiz bir enerjidir, yarattığı tek kirlilik gürültüdür. Pervanelerin dönerken çıkardığı sesler günümüzde büyük ölçüde azaltılmıştır.

10846706_4909175983183_1928235907_n 10863559_4909176023184_1138638297_n

Neden Rüzgar Enerjisi?

Su yaşamak için gereklidir ama enerjide yaşamımızı sürdürebilmemiz için bir o kadar gerekli bir konudur. Türkiye hızlı bir şekilde ekonomik kalkınmasını tamamlamaya çalışıyor. Ekonomimizi istenilen seviyeye ulaştırmamızdaki tek etken enerjidir. Enerji sektörüne yakından baktığımızda hem birincil enerji kaynaklarımıza hem de elektrik enerjisine çok hızlı bir talep artışı söz konusu. Ancak birincil enerjiyi sağlamamız açısından %70 dışa bağımlıyız. İkincil enerjide ise elektrik enerjisi üretiminde de dışa bağımlı olan kaynaklar yaklaşık %58 civarındadır. Rüzgar gücünden elektrik üretimi, yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı bir şekilde ekonomik değer kazanması sadece enerji sektörüne değil aynı zamanda ekolojik dengemizin de bozulmamasına olumlu katkı sağlamaktadır. Ortalama değerlerimiz esas alındığında Türkiye’nin en iyi rüzgar kaynağı ortamları kıyı şeritleri, yüksek bayırlar ya da açık alanların yakınında bulunmaktadır. Türkiye Rüzgar Santralleri Atlasına göre Marmara Bölgesinde İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Ege Bölgesinde İzmir, Manisa Doğu Akdeniz çevresinde Hatay Rüzgar Santrallerinin yoğun olarak yer aldığı illerdir. Türkiye rüzgar enerjisi potansiyeli 48.000 MW olarak belirlenmiştir. Ayrıca rüzgar enerjisinin ham maddesi tamamıyla yerlidir ve dışa bağımlılık yaratmaz. 1998 yılı değerleri ile dünyadaki toplam birincil enerji tüketiminin yaklaşık % 90 ‘ı fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. Dünyadaki fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması ve bunların yakın bir zamanda tükenecek olması yenilenebilir enerji kaynakları arayışını hızlandırmıştır. Avrupa Birliği ‘nin hedefi, 2010 yılındaki toplam enerji tüketiminin % 15 ‘inin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasıydı. Enerji üretimi ve kullanımı sırasında yaşanan çevre sorunları eski teknolojilerin terk edilmesinin temel nedenlerinden biridir. Kömür, petrol ve doğal gaz santrallerinin kuruldukları bölgede tahribatları yanında küresel olarak tüm dünyayı tehdit eden etkileri de bulunmaktadır. Bu tip kayıpları da göz önünde bulundurursak Rüzgar Enerjisine daha doğrusu tüm yenilenebilir enerji sistemlerine rağbeti arttırmalıyız. Bu sayede hem ülkemiz enerji açısından dışa bağımlı olmaz hem de bizler temiz enerji kullanırız.

İşletmede Olan Bazı RES Santralleri

Mevkii Şirket Kurulu Güç

Çanakkale-İntepe Anemon Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 30,40 MW

Manisa-Akhisar Deniz Elektrik Üretim Ltd. Şti. 10,80 MW

Çanakkale-Gelibolu Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 14,90 MW

Manisa-Sayalar Doğal Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 34,20 MW

İstanbul-Çatalca Ertürk Elektrik Üretim A.Ş. 60,00 MW

İzmir-Aliağa İnnores Elektrik Üretim A.Ş. 57,50 MW

Balıkesir-Bandırma Yapısan Elektrik Üretim A.Ş. 35,00 MW

Kaynaklar :

www.tureb.com.tr

www.eie.gov.tr

In this article

Join the Conversation