Tavan Fiyat Kararı Verildi

EPDK‘DAN 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ALINAN TAVAN FİYAT KARARINA YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI Kurumumuz bugünkü kurul toplantısında, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen fiyat metedolojisine uymamaları nedeniyle, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulama kararı almıştır. Alınan karar Resmi...

1461 0

EPDK‘DAN 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ALINAN TAVAN FİYAT KARARINA YÖNELİK BASIN AÇIKLAMASI

Kurumumuz bugünkü kurul toplantısında, dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen fiyat metedolojisine uymamaları nedeniyle, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ilgili hükümleri gereğince tavan fiyat uygulama kararı almıştır. Alınan karar Resmi Gazete yayımlanmasına müteakip yürürlüğe girecektir.
Kurul kararı gereği benzinde rafineri çıkış fiyatının üzerine eklenecek marj 34 kuruş/litre, motorinde ise rafineri çıkış fiyatının üzerine eklenecek marj 37 kuruş/litre olarak sınırlandırılmıştır. Bu şekilde pompa fiyatında 9-10 kuruş/litre mertebesinde indirim oluşmaktadır.

EPDK BAŞKANI MUSTAFA YILMAZ’DAN TAVAN FİYAT KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Akaryakıt Fiyatları Metedoloji gözeterek belirlenmeli

Tavan fiyat kararını değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa YILMAZ, daha önce dağıtım şirketlerinden ve sektör derneklerinden akaryakıt fiyat takip metodolojisinin yeterince şeffaf olmadığı ve belirsizliklerden dolayı yatırım yaparken zorlandıkları yönünde şikâyetler geldiği için 4 ay önce yeni metodolojiyi belirlediklerine dikkat çekerek, şirketlerin bu metedolojiyi gözeterek fiyat oluşumlarını belirlemeleri gerektiğini vurguladı. YILMAZ, belirlenen metedoloji ile şirketlerin önlerini daha iyi görebildiklerini ve buna göre yatırımlarını yapabileceklerini söyledi.

YILMAZ “Piyasadaki fiyat oluşumlarının belirlediğimiz metedolojiye uygun olarak gerçekleşip gerçekleşmediği sürekli izliyoruz. Bu konuya özel önem atfettiğim için ilgili dairenin yanı sıra şahsen her gün ekranda piyasadaki fiyat oluşumlarını takip ediyorum” dedi.

Bu kararı almak zorundaydık

Mustafa YILMAZ, dağıtım şirketlerinden defaten metedolojiye uyulması hususunda hassasiyet gösterilmesi istememize rağmen, son günlerde dağıtım şirketlerinin akaryakıt fiyat oluşumlarında belirlenen metedolojinin dışına çıkarak kar marjlarını arttırdıklarını tespit ettiklerine dikkat çekti.

“Serbest piyasa diye dağıtım şirketlerinin makul olmayan kar oranlarının tüketiciye yansıtmalarına müsaade edemeyiz” diyen YILMAZ, bu nedenle tavan fiyat kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.

EPDK’nın daha önce iki kez tavan fiyat uygulamasına gittiğini vurgulayan YILMAZ, “Tüketiciye korumaya yönelik bu tip karaları almak zorundayız ve bu da bizim yasal görevimiz. Akaryakıt fiyatlarındaki 1 kuruşluk farkın tüketici için toplamda neye karşılık geldiğini biliyoruz” dedi.

Alınan tavan fiyat kararının, piyasadaki bazı olumsuz yapılara yol açan faktörleri kaldırmaya yönelik olduğunu kaydeden YILMAZ, tavan fiyat kararıyla dağıtım şirketlerinin kar marjlarının makul ve adil bir seviyede daraltıldığını söyledi.

Dağıtım şirketlerinin kar edemiyoruz, masraflarımız Avrupa Birliği ülkelerine göre yüksek, nasıl bu faaliyetleri yürüteceğiz şeklindeki suni bir gündem oluşturmalarına gerek olmadığını belirten YILMAZ, fiyat metedoloji belirlenirken ve tavan fiyat kararı alırken tüm bu unsurların göz önünde bulundurduklarını söyledi.

Bayi Transfer bedelleri tüketiciye yansıtılamaz

Dağıtım şirketleri arasındaki yüksek bedellerle gerçekleşen bayi transfer bedellerinin akaryakıt fiyatı içerisine yedirilerek tüketiciye yansıtmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan YILMAZ, “Dağıtım şirketi bayi transferi için banka kredisi alıyor sonra bu kredinin geri ödenmesi tüketiciye satılan akaryakıt fiyatının içinde yer alıyor. Bir bakıma dağıtım şirketi tarafından alınan kredi tüketiciye ödettiriliyor” dedi.

Mustafa YILMAZ “Sistem kendi dinamik yapısına kavuşuncaya kadar bu tip kararlarımız olacaktır” dedi.

Ek olarak; Tavan fiyat uygulamasına ilişkin söz konusu Kurul kararına göre; benzin ve motorinde belirlenen kar marjının en az %60’ı bayiye verilecektir.

In this article

Join the Conversation