Yerküre’den Gelen Enerji Jeotermal

Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi,sera ısıtması, termal turizm,tedavi, endüstriyel işlemlerde ve kimyasal madde eldesinde kullanılmaktadır. Yerli, sürdürülebilir, ucuz ve temiz bir enerji olan jeotermal kaynakların öncelikli olarak devreye alınması, özellikle bu kaynağın bulunduğu yörelerimizin ve ülkemizin gelişiminde önemli bir faktör olarak önümüzde durmaktadır. Jeotermal enerjinin ülkelere...

2422 0

Jeotermal kaynaklardan elektrik üretimi,sera ısıtması, termal turizm,tedavi, endüstriyel işlemlerde ve kimyasal madde eldesinde kullanılmaktadır. Yerli, sürdürülebilir, ucuz ve temiz bir enerji olan jeotermal kaynakların öncelikli olarak devreye alınması, özellikle bu kaynağın bulunduğu yörelerimizin ve ülkemizin gelişiminde önemli bir faktör olarak önümüzde durmaktadır. Jeotermal enerjinin ülkelere göre sıcaklık faktörleri söz konusudur. Bu faktörler şunlardır Düşük,Orta,Yüksek.Düşük ve orta derecedeki sıcaklıklar bugünün teknolojik koşullarında; Isıtmacılık, Endüstri, Kerestecilik, Kağıt ve Deri sanayisinde kullanılmaktadır. Yüksek derecedeki sıcaklıklar ise bir çok yerde kullanılabilmektedir, Jeotermal enerjideki arama sondajları aynı zamanda üretim sondajı olduğundan uygulamaya geçiş süreci oldukça kısadır. Bu santrallerin yapım süreleri diğer santrallere göre daha kısa olup bu süre ortalama üç yıldır. Jeotermal enerji bu açıdan da gerçekten tercih edilmesi gereken bir enerji kaynağıdır.Yapım süresi ve Sondaj olayı konusunda da oldukça verimli niteliklere sahip olduğu için üretici firmalara da bu konuda büyük kolaylıklar yaşatıyor. Bu enerji kaynağından ilk elektrik üretimini İtalya yapmıştır. Fakat bugün itibariyle de bir çok ülke bu enerjiden faydalanmaktadır.
Bu ülkeleri sıralarsak en başta; ABD, Filipinler, Endoneyza, Meksika başta olmak üzere diğer 24 ülkenin jeotermal kaynaklı elektrik üretimi 2005 yılı verilerine göre dünyadaki elektrik kurulu güç kapasitesi 8912 MW’dır.

 

Tablo 1
kose yazısı1
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı OECD IEA 2004.

 

Jeotermal enerjiyle elektrik üreten ülkeler ise aşağıda gösterilen ikinci tabloda mevcut.

Tablo 2
kose yazısı 2
Kaynak : BertaniLund WGC 2005 Antalya

Jeotermal enerjinin üretim maliyeti diğer kaynaklara göre çok daha düşüktür. Bu enerji kaynağı entegre bir şekilde kullanılırsa bu maliyet dahada düşmekte.

Avrupa Birliği Enerji Teşvik Sistemi

Avrupa birliği 2010 yılına kadar elektrik üretiminin %21’ini yenilenebilir (Reneweable) enerjiden karşılamayı hedeflemekteydi.Tabi ki bu oran şimdilerde daha da yukarılarda. Avrupa birliğini teşvik konusunda yapmış olduğu kolaylıklar şunlar; Üye ülkelerin pek çoğunda düşük fiyat tarifeleri uygulanmaktadır, İkinci olarak elektrik dağıtım şirketleri yenilenebilir enerji üreten yerel üreticilere büyük kolaylıklar sağlayarak temiz enerjiyi dahada yaygınlaştırıyor.

Ülkemizde durum

Jeotermal enerji bilindiği üzere yerli enerji kaynaklarımızdan bir tanesidir.Bunu her yazımda üst üste dile getiriyorum ve yine getireceğim.Ülkemiz petrol ve doğal gaz açısından dışa bağımlıdır.Bu konuyu da göz önüne almalıyız ve jeotermal enerjiyi bu bağımlılığın azaltılması ve döviz kaybının önlenmesi için öncelikle değerlendirmeliyiz. Bu enerji kaynağı da diğer enerji kaynaklarımız gibi oldukça önemlidir.Ayrıca kaynakların ülkemiz yüzeyinde dağılımı enerji ihtiyacımızın niteliğine uymaktadır. Türkiye’de şuan için bilinen 1000 tane sıcak mineralli su kaynağımız bulunmaktadır.Bunların içinde sıcaklığı 40°C’ nin üzerinde olan jeotermal su’ların sayısı ülkemizde 172’dir. Bunların 13 tanesi yüksek sıcaklıklıdır ve konvansiyonel olarak elektrik üretimine uygundur. Türkiye’de ilk jeotermal santral Denizli’de 17.8 MW’lık bir kapasite ile 1984 yılında kurulmuştur.
Jeotermal enerjiden elektrik üretiminde yapılan toplam yatırımının
Saha araştırma çalışmaları ile üretim ve reenjeksiyon kuyularına : %40
Santral kurulmasına : %50
Kalan %10 ise diğer masraflara harcanmaktadır.
Aşağıda size sunacağım tabloda ise jeotermal enerji üretim miktarları bulunmaktadır.

Tablo 3
kose yazısı3

Son olarak söyleyeceklerim şunlardır; Ülkemizde de bu enerji kaynağına üretici firmalar teşvik edilmelidir. Jeotermal enerjide yenilenebilir enerji kaynaklarımızdandır tamamen doğaldır ve YERLİDİR. Enerjiyi bu tip yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan kullanmalıyız,üretmeliyiz, ürettirmeliyiz. Bu sayede hem sera etkisi yapan fosil yakıtların kullanımının azalmasına sebep oluruz hemde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltırız ve ekonomimizin çıtasını ciddi anlamda yükseltmiş oluruz.

In this article

Join the Conversation